Rotu / Breed

galleriakuva

Hollantilaista alkuperää oleva stabyhoun on vielä varsin harvinainen koirarotu Suomessa. Se kuuluu FCI:n roturyhmään 7: Kanakoirat ja alaryhmään 7.1: Mannermaiset kanakoirat. Alkuperäiseltä käyttötarkoitukseltaan stabyhoun on ollut maatilojen yleiskoira ja näin ollen se on toimittanut useita monipuolisia tehtäviä perheen metsästys-, vahti- ja seurakoirana.

Stabyhounin luonne on pehmeä, ystävällinen, rauhallinen ja kärsivällinen, mutta se voi olla myös hyvin itsepäinen. Se ei saisi koskaan olla luonteeltaan aggressiivinen tai näykkivä. Stabyhoun tulee lasten kanssa hyvin toimeen ja se sopii mainiosti perhekoiraksi. Stabyhounin turkki on helppohoitoinen ja pysyy hyvin puhtaana.

Iloinen ja utelias stabyhoun on mielellään kaikessa mukana ja se kiintyy omistajiinsa helposti. Stabyhounin kouluttamista pidetään varsin helppona sen miellyttämishalun vuoksi. Yleensä stabyhoun on erittäin perso ruoalle, joka helpottaa koiran motivoimista koulutuksessa. Kääntöpuolena ahneus voi johtaa ruoan varasteluun. Koska stabyhoun voi olla itsepäinen, on johdonmukaiseen tapakasvatukseen tärkeä panostaa.

Stabyhoun on aktiivinen koira, joka rakastaa ulkona liikkumista. Sisällä koira pysyy rauhallisena, kunhan se saa päivittäin riittävästi tekemistä. Vaikka stabyhoun tarvitseekin tilaa ympärilleen, se pärjää hyvin myös kerrostalossa, kunhan sen ulkoiluntarve tyydytetään riittävällä lenkkeilyllä ja aivot pidetään aktiivisena erilaisella puuhastelulla ja harrastamisella. Erityisen tärkeää on määrätietoisesti kouluttaa stabyhoun jo pennusta asti yksinoloon kotona, jolloin vältetään eroahdistuksen syntyminen.

Luonnossa vapaasti liikkuessaan stabyhounin tulisi hakea paikasta toiseen säilyttäen silti kontaktin ihmiseen. Vahvan riistahajun kohdatessaan se saattaa kuitenkin lähteä omille teilleen. Stabyhounilta löytyvä riistavietti saattaa saada sen ryntäämään riistan perään kytkettynä ollessaankin. Stabyhounin erityiset kiinnostuksen kohteet ovat linnut sekä myyrät, mutta myös muut metsän eläimet saavat koiran vietit heräämään.

Miellyttämishalunsa vuoksi stabyhoun on erinomainen ja monipuolinen harrastuskoira. Yleisiä harrastuksia ovat muun muassa koiranäyttelyt, metsästys, agility, jäljestäminen sekä tottelevaisuuskoulutus. Stabyhouneja on mukana myös pelastus- ja rauniokoiratoiminnassa.

Lue rodusta lisää FSCF:n sivuilta http://www.fscf.fi/

Mikäli harkitset koiran hankkimista, tutustu seuraaviin Suomen Kennelliiton linkkeihin:

1. Koiranomistajan peruskurssi

2.  Miten hankin koiran?

liput

The stabyhoun breed, originating in the Netherlands, is still a fairly rare breed in Finland. It belongs to breed group 7: Pointers and Setters, subgroup 7.1: Continental Pointing Dogs. Originally the stabyhoun was used as an all-around working dog in farms with various tasks, serving as a gundog, a watchdog and a companion dog.

A stabyhoun’s temperament is gentle, kind, calm and patient but it can also be very stubborn. It should never be aggressive or snappy. The stabyhoun is friendly with children and makes a great family dog. The stabyhoun’s coat is low maintenance and is easy to keep clean.

The happy and inquisitive stabyhoun likes to join in activities and becomes very attached to its owners. The stabyhoun is considered to be fairly easy to train due to its willingness to please. The stabyhoun is usually very greedy for food, which makes it easy to motivate in training. The downside is that its greediness can lead to stealing food from tables if left unattended. Because the stabyhoun can be stubborn, it is important to be consistent in training the dog how to behave at home.

The Stabyhoun is an active dog that loves being outside and active. It is calm indoors as long as it gets enough exercise on a daily basis. Even though the stabyhoun needs some space around it, it can also be kept in an apartment building, provided that it gets enough exercise outdoors and its brain is stimulated by different activities and hobbies. It is also very important to train the stabyhoun to be home alone when it is a puppy in order to avoid separation anxiety.

When moving around freely in nature, the stabyhoun should search in different places while maintaining contact with the owner. When encountering a strong smell of game, it may wander off. The stabyhoun’s hunting instinct can cause it to charge after game even when it is on leash. The stabyhoun is particularly interested in birds and moles, but other forest animals can also arouse its instincts.

Due to its willingness to please, the stabyhoun is an excellent and versatile hobby dog. Usual hobbies are dog shows, hunting, agility, tracking and obedience training, for instance. Stabyhouns are also involved in search and rescue activities.

Read more about the breed from the webpage of FSCF. 

http://www.fscf.fi/en

Y
ou can also download the breed standard from the here.