Pennunostajajille / Puppy buyers

Tämä lomake on niitä varten, joiden kanssa olemme sopineet sen täytöstä.

Kasvattajana pyrin aina löytämään pentueesta jokaiselle sen parhaimman ystävän. Mahdollisimman hyvään tulokseen pääsen silloin kun tiedän, millaiset ominaisuudet juuri sinulle ovat tärkeitä ja millaisiin harrastuksiin tulevan koirasi kanssa mielit. Jokainen koira on yksilö siinä missä ihminenkin. On aivan mahdoton ennustaa pennusta, millainen juuri siitä aikuisena tulee, mutta tiettyjä ominaisuuksia ja luonteenpiirteitä on jo havaittavissa. Koiran omistaja voi omalla tuellaan ja koulutuksellaan vahvistaa toivottuja luonteenpiirteitä. On tärkeää muistaa, että koiran käyttäytyminen (eli luonteen ilmiasu) on aina yhdistelmä perintötekijöitä ja ympäristön vaikutusta.

Täytäthän lomakkeen mahdollisimman kattavasti.  

liput

This form is for those who I asked to give their information.

As a breeder I always try to find the best friend for each. The best possible result I get when I know what features are important for you and what kind of future activities are you planning to do with your dog. Every dog is an individual just like a human being. It is quite impossible to predict from a puppy, what exactly it will be as an adult, but certain qualities and characteristics are already noticeable. By his/her own aid and training, the dog owner can reinforce the desired traits. It is important to remember that the dog's behaviour (that is, what we can see from the actual temperament) is always a combination of genetic factors and the impact of the environment.

Please fill in the form as comprehensively as possible.

Yhteystiedot / Contact Information

Elinympäristö ja kokemus / Habitat and experience

Perheen kokoonpano / Family composition

Aikaisempi kokemus koirista / Previous experience of dogs:

Toiveet tulevalle pennulle / Hopes about the new puppy