Esittely / Introduction

image001

Nimeni on Kati Kettunen, olen tilitoimistoyrittäjä ja asun Kirkkonummella yhdessä mieheni kanssa. Mieheni toimii kalastusoppaana ja kalastuksenvalvojana. Meri on aina ollut sydäntäni lähellä, jonka vuoksi kotisivun ulkoasu ja kennelin nimikin on merellinen. Stabyhoun on rotuna meille ehdottoman sopiva ja vienyt sydämemme täysin. Kasvatustyöni kulmakivinä ovat rodun vaaliminen niin luonteen kuin ulkomuodon osalta, terveyden edistäminen, yhteistyö ja avoimuus. Toimimme läheisessä yhteistyössä Kennel Sinisuven kanssa.

Kotonamme asuu useampi stabyhoun ja lisäksi olemme myös sijoittaneet koiria hyviin ja luotettaviin koteihin. Haluamme, että kaikki koiramme saavat riittävästi aktiviteettiä, huomiota ja rakkautta ja siksi olemme päättäneet toimia yhteistyössä sijoituskotien kanssa. Kaikki koirat ovat tietysti meille yhtä tärkeitä ja vaalimme myös suhdettamme sijoituskotien perheisiin. Olemmekin aktiivisesti mukana myös sijoituskoiriemme elämässä ja näin tunnemme ne ja osaamme ottaa kaiken tarvittava huomioon jalostuspäätöksiä tehdessä.

Olen suorittanut kasvattajan peruskurssin ja minulla on myös metsästyskortti. Lisäksi olen käynyt erilaisia koiran kouluttamiseen, jalostamiseen ja kasvattamiseen liittyviä kursseja. Toimin myös aktiivisesti rotuyhdistyksessämme sekä hallituksessa että jalostus- ja terveystyöryhmässä. 

Tavoitteenani on iloita ja nauttia koiristani pääasiallisesti lemmikkeinä, mutta kasvatustyöni on myös minulle tärkeää. Sen perusteita ovat rodun säilyttäminen ulkomuodon ja luonteen osalta sekä terveyden vaaliminen. Tavoitteihini pyrin valitsemalla jalostukseen koiria, joiden koen edistävän kasvatustyötäni. Tavoitteellinen koiranjalostus vaatii rehellisyyttä ja yhteistyötä, kompromisseja ja periksiantamattomuutta. 

En ole ollut aiemmin mikään ”koiraihminen”, mutta nykyään lähes kaikki vapaa-aikani kuluu koirien parissa. Olen myös saanut paljon uusia ihania ystäviä koiraharrastuksen myötä, niin Suomesta kuin ulkomailta, unohtamatta ikimuistoisia tapahtumia ja matkoja.

Minusta on ollut aina hauska kuulla muiden ihmisten kertomuksia rotuvalinnastaan ja alla voitkin löytää linkin tarinaan siitä, miksi meille tuli stabyhoun. 

Lue tästä miten perheeseemme saapui stabyhoun!

liput

My name is Kati Kettunen, I have an accounting firm and I live in Kirkkonummi with my husband. My husband is a fishing guide and a fishing license supervisor. The sea has always been close to my heart, and hence my website and kennel name have a marine theme. The stabyhoun has been a wonderful match for us, and we have completely fallen in love with this breed. The cornerstones of my breeding work are to cherish the breed, both its character and appearance, promote its health, as well as collaboration and openness. We collaborate closely with Kennel Sinisuven.

At home, we have several stabyhouns, and we also have placed dogs with breeding rights in good and reliable homes. We want our dogs to have enough activities, attention and love, and therefore we have decided to collaborate with the owners of dogs with breeding rights. All of the dogs are of course important to us, and we cherish our relationships with the families of breeding dogs. We are actively involved in the lives of our breeding dogs, so that we get to know them and are able to take all aspects into account when making breeding decisions.

I have taken the basic course for breeders, and I also have a hunting license. In addition, I have attended different kinds of courses on dog training and breeding. I am also active in our breed association and its board, as well as the breeding and health committee.

My goal is to celebrate and enjoy my dogs mainly as pets, but my breeding activities are also important to me. My core goals are to maintain the breed’s appearance and character and to cherish its health. I strive to reach my goals by selecting dogs that can promote my breeding work. Goal-oriented dog breeding requires honesty and collaboration, compromises and resilience.

I did not always consider myself a ’dog person’, but nowadays almost all of my free time is spent with dogs. I have also gained many new lovely friends through my dog hobby, both in Finland and abroad, not to mention some memorable events and trips abroad.

Read, how a dog came in to our home.

Click here to read more!